TERMENI ȘI CONDIȚII

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Vertical Romania are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor este: informarea Utilizatorilor şi Cumpăratorilor privind situaţia Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor si Serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, administrative, de monitorizare a vânzărilor.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Vertical Romania, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat temporar de către Vertical Romania şi colaboratorii acestuia pentru desfăşurarea activităţii comerciale de promovare a Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, administrative, de monitorizare a vânzărilor.

Prin citirea acestui document (Termen și Condiții) aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

De asemenea, Vertical Romania poate furniza datele Utilizatorului şi/sau Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat și transport, servicii de plată/bancare.

Informaţiile Utilizatorului sau Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Copyright, drepturi de proprietate

Conținutul Site-ului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, imagini statice și dinamice, text, materiale video și multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Vertical Romania, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, inclusiv prin licențe de utilizare sau publicare.

Utilizatorului și Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, transferul, utilizarea, reproducerea sau afișarea conținutului de pe Site, decât cu acordul scris expres al Vertical Romania

Utilizatorului sau Cumpărătorului poate copia, utiliza sau transfera conținut de pe Site numai în scopuri personale sau scopuri non-comerciale.

Fraudă

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza Site-ul www.verticalromania.eu și subdomeniile acestuia, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Vertical Romania și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Litigii

Orice litigiu apărut între Utilizator/Cumpărător și Vertical Romania va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Bucureși, România.

Cookie-uri

Acest Site folosește cookie-uri. Un cookie este un fișier de dimensiuni reduse care conține litere și numere, care este stocat în pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente cu care accesați internetul.

Când vizitați un site care folosește cookie-uri, site-ul ar putea cere browserului să plaseze unul sau mai multe cookie-uri care pot stoca și informații personale de identificare.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser și nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului.

Site-ul www.verticalromania.ro folosește cookie-uri doar cu scopul de a îmbunătați calitatea și performanța serviciilor oferite utilizatorilor și cumpărătorilor. Astfel, se permite Site-ului să vă păstreze coșul de cumparături, să vă păstreze logat pe site, să vă ofere posibilitatea de a păstra informația personalizată de dvs.

Când folosiți setările implicite ale cookie-urilor, activitatea generată de acestea nu este vizibilă, iar dvs. nu veți ști când un site setează un cookie sau când browserul dvs. trimite site-ului web cookie-urile sale. Cu toate acestea, puteți schimba acest comportament în opțiuni pentru fiecare browser în parte, ca să fiți întrebat înainte de a fi setat un cookie. Puteți de asemenea să restricționați timpul de viață al cookie-urilor până la închiderea browserului și puteți efectua și alte setări.

Prin intermendiul browserului dvs. puteti dezactiva și refuza de a primi cookie-uri dar acest lucru poate face ca anumite site-uri sa fie dificil de navigat sau de folosit. Setările de modificare a cookie-urilor se găsesc la toate browserele moderne.

Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Firefox – http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer sau http://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Opera – http://help.opera.com/Mac/10.50/en/cookies.html

Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042

Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955

Pentru mai multe informații despre cookie-uri:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie, https://www.google.ro/search?q=Ce+este+un+cookie